Boudoir Collection...


FEATURING
SAYO - Boudoir Gacha
SAYO - Boudoir Gacha - Del Ray Bed RARE
SAYO - Boudoir Gacha - Laurel Vanity RARE
SAYO - Boudoir Gacha - Del Ray Bench
SAYO - Boudoir Gacha - Journal Deco
SAYO - Boudoir Gacha - Del Ray Nighttable
SAYO - Boudoir Gacha - Fur Pouf / Blush
SAYO - Boudoir Gacha - Fur Rug
SAYO - Boudoir Gacha - Del Ray Dresser (Mirror)
SAYO - Boudoir Gacha - Candles
SAYO - Boudoir Gacha - Mirror
SAYO - Boudoir Gacha - Foundation Deco
SAYO - Boudoir Gacha - Brush Deco
SAYO - Boudoir Gacha - Glam Deco
SAYO - Boudoir Gacha - Garden Roses / White
(TY! Kaysha Piers)